AkuPREVE

01.06.2020

AkuPREVE je nový doplněk stravy společnosti Akuna. Je nabízený ve formě kapslí, jež obsahují dlouhodobě zkoumané a kombinované složky kolostra (kravského), Beta-D-Glukanu a skupiny probiotik sloužících k posilnění trávicích funkcí a imunitního systému.

AkuPREVE je vysoce kvalitní produkt. Je absolutně ideální při společném podávání společně s Alveem. Dohromady vytváří kombinaci látek, které napomáhají jak trávení a zažívání, tak odstranění toxických přebytků ze zažívací soustavy, a finálně podporují imunitní systém jedince.

V první řadě bychom si měli povědět něco o složitosti našeho těla.

Jednou a velice důležitou funkcí těla je obranyschopnost, kterou zajišťuje imunitní systém. Imunitní systém je souhrn mechanismů tvořících integritu organismu tím, že rozeznává a likviduje cizí či vlastní, ale potenciálně škodlivé struktury. Projevuje se obranyschopností organismu, ale na druhou stranu i autotolerancí.

V širším slova smyslu má téměř každý orgán ochrannou funkci. V užším slova smyslu pak máme orgány, jejichž hlavní úloha spočívá ve vytváření a posilování obranyschopnosti organismu (např. brzlík a lymfatické orgány).

Imunita se rozděluje dle dvou kritérií. Vrozenou (nespecifickou) imunitu získává dítě od matky. Tohoto typu imunity se účastní převážně fagocyty - makrofágy a neutrofily, které pohlcují bakterie a jiné částice. Získaná (adaptivní, specifická) imunita se uplatňuje tehdy, dojde-li k setkání organismu s infekcí (prolomení první bariéry). Nástup získané imunitní reakce trvá řádově několik dní (okolo pěti). Tento způsob obrany má velkou výhodu. Tělo si určitý antigen, který reakci vyvolal, zapamatuje, a příště je při styku s tímto antigenem mnohem účinnější. Na tomto principu funguje očkování. Nástrojem získané, adaptivní imunity jsou B-lymfocyty produkující protilátky (imunoglobuliny).

Oba typy, látková i buněčná imunita, jsou součástí jak vrozené, tak získané imunity. Vykonavateli buněčné imunity jsou bílé krvinky. Fagocyty zajišťují v lidském těle jednoduchou nespecifickou imunitu, zatímco lymfocyty používají k usmrcení vetřelců daleko složitější metody. Látková imunita je tvořena protilátkami - imunoglobuliny. Ty se vážou na antigeny (bakterie, viry, plísně) a poškozují je. Dále sem patří tzv. komplement, což je soubor sérových a membránových proteinů, které označují cizorodé částice a způsobují zánět. Činnost imunitního systému je složitá a vyžaduje vzájemnou koordinaci i propojenost s nervovým systémem.

Nejdůležitějším orgánem imunity v našem těle je brzlík (latinsky: thymus) a je hlavním orgánem pro diferenciaci a funkční dozrávání T-lymfocytů, stejně jako kostní dřeň. Mezi sekundární lymfatické orgány patří např. slezina, lymfatické uzliny nebo mukózní lymfatická tkáň.

Existuje několik faktorů, které negativně ovlivňují imunitní systém. Jsou to:

 • Fyzická a psychická únava spolu s nedostatkem spánku.
 • Nedostatek vitamínů a minerálů plynoucí především z nezdravého stravování.
 • Stres a úzkost: Stres negativně působí také na trávicí systém a srdce.
 • Kouření a alkohol: Alkohol působí špatně nejen na játra, ale také na střevo, které je hlavním orgánem imunity. Kouření má negativní vliv na cévy, potažmo tedy i na bílé krvinky.
 • Nadměrné užívání léků.
 • Dehydratace: Voda se v našem těle účastní téměř každého procesu a její dostatek pomáhá udržovat všechny buňky v těle zdravé. Zároveň dostatečný přísun tekutin zajišťuje, že jsou z těla vyloučeny odpadní látky.

Způsoby, jak imunitní systém posílit:

 • Probiotika - Zdravé střevo jako součást našeho gastrointestinální traktu představuje podstatnou část našeho imunitního systému. Až 70% imunitních buněk se nachází právě ve střevech. Střeva obsahují jak dobré bakterie, které se podílí na naší imunitě syntézou vitamínů, tak špatné bakterie, které vyvolávají autoimunitní reakce a nemoci. Pro optimální funkci střev je proto vhodné užívat probiotika.
 • Příjem potravin zvyšujících reakci imunitního systému - mezi ně patří kvasinky a medicinální houby, které obsahují takzvané Beta D-glukany. Pro stimulaci imunitního systému je důležité také kolostrum obsahující imunoglobuliny, které bojují s patogeny. Kolostrum pozitivně působí na střevo, které je centrem imunity.
 • Přísun vitamínů
 • Příjem minerálů
 • Zvýšený příjem zeleniny
 • Dostatečný spánek
 • Omezení alkoholu a kouření
 • Omezení stresu a úzkosti
 • Omezení konzumace jednoduchých cukrů

Kolostrum (první mateřské mléko) neboli mlezivo se vytváří v prsních žlázách v prvních hodinách po porodu. Tato přírodní látka poskytuje perfektní kombinaci životně důležitých složek (imunoglobuliny, růstové faktory, vitamíny, minerály a proteiny), které napomáhají našemu tělu v boji proti parazitům, bakteriím a virům. Studiemi bylo potvrzeno, že kravské (bovinní) kolostrum je z 95 % podobné kolostru lidskému.

SLOŽKY KRAVSKÉHO KOLOSTRA

Imunoglobuliny (Ig) jsou známé jako protilátky, které využívá imunitní systém, aby identifikoval, bojoval a neutralizoval neznámé objekty, jako jsou bakterie a viry.

IgE: hraje důležitou roli v reakcích na alergie a pomáhá ničit parazity v trávicím systému.

IgG: kravské kolostrum má více IgG než všech ostatních imunoglobulinů, které v kolostru nalezneme, což poskytuje velkou porci imunity proti invazi patogenů.

IgA: je strategicky umístěno v částech lidského těla - konkrétně v trávicím, dýchacím a močovém traktu, kde hraje ústřední roli ve slizniční imunitě tak, aby zabránilo množení patogenů.

IgM: reaguje jako první na patogeny, které se dostávají do těla. IgM napadá bakterie a činí je neaktivními.

IgD: z velké části spolupracuje s IgM.

Cytokiny: jsou molekuly, které přenášejí důležité informace mezi buňkami. Jsou také důležitými prostředníky v regulaci imunitní a zánětlivé odpovědi.

Laktoferin: je jedna z nejmocnějších podpor imunitního systému. Stovky studií ukazují, že laktoferin je účinná antibakteriální, antimykotická, antivirová a parazity zabíjející sloučenina.

Lysozym: je antibakteriální enzym.

Lactalbumin: důležitá živina a protein rozpustný ve vodě, který obsahuje nezbytné aminokyseliny důležité pro růst a vývoj těla.

Laktoperoxidáza: hlavní antibakteriální enzym. Některé viry a poloviry jsou citlivé na obranné účinky laktoperoxidázy.

Základní živiny:

Vitamíny: Kolostrum obsahuje vitamíny A, B2, B9, B12 a D.

Minerály a ionty: Kolostrum obsahuje vápník, chlorid, železo, hořčík, fosfor, draslík, sodík a zinek.

Uhlovodíky: Součástí kolostra jsou jednoduché cukry, ale i ty nejsložitější oligosacharidy.

Aminokyseliny: jsou potřebné pro stavbu proteinových bloků prostřednictvím propojení peptidových vazeb.

Proteiny: Proteiny v kolostru poskytují nezbytné výživové složky pro vývoj svalů a tkání. Proteiny poskytují energii.

Kolostrum se doporučuje užívat jako podpora při rekonvalescenci nebo jako prevence. Kolostrum mohou užívat jak děti, tak i dospělí.

Betaglukany (β-glukany) jsou heterogenní skupinou látek, které se skládají z molekul glukózy vzájemně spojených β-glykosidovými vazbami. Betaglukany kvasinek a hub mohou působit jako imunomodulátory.

Jak betaglukany působí:

Nejvýraznější je právě posílení činnosti imunitního systému tím, že zesilují fagocytózu a aktivity fagocytujících buněk - granulocytů, monocytů, makrofágů a dendritických buněk. Zjednodušeně řečeno, makrofágy mají na svém povrchu receptory, kde se mohou "připojit" jiné buňky, právě například glukany. Glukany tak podněcují náš imunitní systém v případě infekcí, jejichž nositelem mohou být viry, bakterie, plísně, kvasinky nebo parazité. Z několika typů betaglukanů je beta 1,3 D glukan jedním z nejsilnějších modulátorů imunity.

Beta 1,3 D glukan lze nazvat skutečně potravním doplňkem bojujícím právě proti stárnutí. Je obranou proti negativním událostem a má adjuvantní (přídatný) účinek, ať jako antioxidant či posílením lipidové rovnováhy, nebo jako pomoc při terapii antibiotiky a dalšími léky. Beta 1,3 D glukan nabízí v boji proti stárnutí to, co má rozhodující vliv a co je nesmírně důležité - udržení vysoké aktivity imunitního systému.

Probiotika použitá v AkuPREVE jsou:

Lactobacillus delbrueckii subsp. bulgaricus, Streptococcus thermophilus, Lactobacillus acidophilus a Bifidobacterium animalis subsp. lactis.

Jedná se o skupinu probiotik, která by měla tvořit standartní vybavení střevní flóry a našeho mikrobiomu. Nejen že napomáhají fermentačním procesům ve střevě a ovlivňují svojí činností srdeční aktivitu, ale hlavně příznivě působí na imunitní systém, alergické reakce a zlepšují funkci střev.

Na základě nařízení Evropského parlamentu a Rady evropského společenství č. 1924/2006 nemůžeme u tohoto produktu uvádět žádná Radou neschválená výživová a zdravotní tvrzení. Pro další informace Vás můžeme pouze odkázat na volně dostupné zdroje na internetu. Děkujeme za pochopení.


Chci posílit obranyschopnost

 AkuPREVE je jedinečný produkt, který v jedné jediné kapsli spojuje tři velmi cenné přírodní látky - bovinní (kravské) kolostrum, betaglukany a probiotické kmeny.

Je to potravinový doplněk, který přispívá k normální funkci imunitního systému, ochraně buněk před oxidativním stresem a normálnímu energetickému metabolismu.