Jak pomáhat „zkušeným“

09.07.2021

Co udělat pro spolupracovníky, kterým se nedaří a přivítali by vaši pomoc?

Přinášíme článek, který napsal Marek Moroń do časopisu Health & Success.

Předpokládejme, že se váš partner snaží. Jeho zvýšená snaha je bezpodmínečně nutná, protože je to práce, vyžadující váš čas a energii. Především musíte zjistit, kde dělá chyby. V praxi to obnáší pozornou a důslednou kontrolu jeho pracovních metod a návyků, ale také zjištění míry jeho sebedůvěry, případně příčin její ztráty. Věcné metodické chyby lze odstranit snadno. Pomoci partnerovi vyrovnat se se ztrátou motivace, sebedůvěry nebo se stresem či depresí může být trochu těžší, ale dá se to zvládnout např. odsunutím řešení nyní neřešitelných problémů a soustředění na stanovené priority.

Základním společným předpokladem je však naprostá důvěra, která musí být tím větší, čím je problém závažnější. Potíž bývá v tom, že takový partner si většinou vaši pomoc představuje jako zdokonalování chyb, kterých se dopouští. A to není možné. Musí se chtít oprostit od všech starých zkušeností, musí se stát, jak praví starý čínský příběh prázdným šálkem, do kterého lze nalít čerstvý silný čaj. Jinak se vše, co mu můžete dát, bude bez užitku přelévat ven.

Ve své praxi jsem měl několik lidí, kteří začínali bez sponzora nebo se špatnou podporou. Ti z nich, kteří byli schopni se starých návyků zbavit, se dnes vyvíjejí a rostou. Ti, kteří to nedokázali, dnes pracují stejně průměrně nebo vůbec ne. Pokud je tedy tento předpoklad splněn, nebojte se, to ostatní jsou jen malé věci a lehce je překonáte. Hlavně je musíte chtít zvládnout a nesmíte to vzdát. Vynaložená práce bude přínosná i pro vás. Věci, které budete řešit, znamenají váš vývoj a "Co vás nezabije, to vás posílí." I vy máte sponzora, s nímž se můžete poradit.