Je výhodné být nenormální?

03.12.2019

Jsem přesvědčen o tom, že pomáhat lidem nahoru pomocí obchodního a finančního vzdělávání, učením samostatnosti, učením lidí spoléhat se na sebe, učením posilování sebedůvěry ve své schopnosti, učením lidí zvládat změny a jak využít příležitostí, které jim tyto změny denně nabízí, učením pozitivně myslet a používat "selský rozum", je lepší pomoc jak pomáhat charitou a vládními dary.

Dnes již vím, že pomáhat lidem učením, je mnohem lepší, jak pomáhat dary.

Lidé se ještě nikdy neměli tak dobře jako v posledních letech.

Nikdy v minulosti neměli tolik dobrých příležitostí seberealizace a získání bohatství. Nebyla ještě lepší doba na to, aby se z "normálního" člověka mohl stát člověk "nenormální". Musíme si ale nejdříve vysvětlit, jaký je rozdíl mezi těmi "normálními" a těmi "nenormálními". 

Co je dnes normální? 

Normální je to, co dělá většina, s čím souhlasí většina a normální je také to, co si myslí většina. A v tom je právě ten zakopaný pes, kámen úrazu, že se lidé mají právě tak, jak se mají. Většina lidí se nemá zrovna dobře. Na výsledku zajímavé studie, která měla zjistit, jak se mají lidé, když odcházejí po celoživotní aktivitě do důchodu, vám ukážu, jaký velký omyl je si myslet, že je výhodné být normální a dělat to, co je normální.

Většina lidí je podle dlouhodobé univerzitní studie NEúspěšná.

Dokonce 36% lidí bylo tak neúspěšných, že se ani důchodu nedožili. Více jako polovina, 54% lidí, kteří se důchodu dožili, byli za svého produktivního věku tak neúspěšní, že při odchodu do důchodu nejsou schopni bez podpory žít. A ti, kteří si chtějí udržet i v důchodu stejnou životní úroveň, na kterou byli zvyklí, musí i v důchodu pracovat. 5% lidí pracuje až do svojí smrti. 

POZOR, pouze 4% lidí jdou do důchodu finančně nezávislí a 1% bohatí. 

Co z této studie vyplývá? 

Pouze 5 lidí ze 100 mělo takové "vzdělání" a měli takový plán na život, který jim zajistil zdraví a finanční nezávislost.

Většina se za celý život nenaučila vydělávat peníze. Tak co, je dobré být normální, nebo chcete být mezi těmi 5% nenormálních lidí?

Přátelé, pokud chcete být mezi těmi 5% lidí, tak se musíte naučit to, co se naučili oni a pak musíte dělat to, co oni. Musíte se učit od těch, co to již umí. Jak se poznají ti, co to umí? Nepoznají se podle keců, ale podle skutků, podle činů, podle toho, že oni sami jsou zdraví, že oni sami mají skvělé přátele, že jsou opravdu finančně nezávislí, mají například pasivní příjem od Akuny

Mají čas a skvělou životní úroveň.

Od takových se učte, buďte NENORMÁLNÍ

Petr Melcher, Vicepresident