Placebem kontrolovaná longitudinální studie produktu Alveo u opakovaně nemocných dětí a její vliv na klinický průběh a ukazatele imunity

17.11.2022

V roce 2007 realizovala expertní skupina vedená MUDr. Josefem Richterem, CSc., na pracovišti Centra imunologie a mikrobiologie - Zdravotního ústavu se sídlem v Ústí nad Labem a Sanatorium EDEL, s.r.o., ve Zlatých Horách studii zabývající se podpůrnými efekty Alvea na imunitu.

Oponentem studie byl předseda Vědecké rady Akuny MUDr. Jaromír Bertlík.

V rámci studie byl sledován soubor 354 dětí ve věku 8-12 let rozdělených do pěti skupin, kterým bylo po dobu 35 dní podáváno Alveo, placebo, případně nebyl podáván žádný preparát. Dvě skupiny byly sledovány v přirozeném prostředí v Ústí nad Labem, tři v zařízení s celodenní péčí ve Zlatých Horách.

U všech dětí byl sledován klinický stav každodenním vyplňováním dotazníku s důrazem na symptomatologii infekcí především horních cest dýchacích, zároveň byla u všech dětí před a po suplementaci stanovena hladina albuminu a lgA ve slinách. U části sledovaného souboru byla provedena vyšetření vydechovaného oxidu dusnatého rovněž před a po léčebném pobytu. Podklady byly analyzovány nejnovějšími vědeckými metodami a získaná data statisticky zpracována. Výsledky studie ukazují, že u dětí, kterým bylo podáváno Alveo, došlo k výraznému poklesu zánětlivé reakce, že Alveo má pozitivní vliv na snížení výskytu klinických projevů u sledovaných dětí s onemocněním horních cest dýchacích, s astmatem a alergickými onemocněním.

Výzkumný tým v závěrečné zprávě doslova uvádí: ,,Konstatujeme, že přípravek snižuje zánětlivou reakci dítěte a zvyšuje imunitní potenciál."

Z průběhu výzkumu navíc vyplynulo, že při dlouhodobém užívání Alvea by výsledky byly ještě výraznější.

O komentář výzkumné studie jsme požádali vedoucího expertní skupiny MUDr. Josefa Richtera, CSc.

MUDr. Josef Richter, CSc., je přední český imunolog, vědecký pracovník, expert Světové zdravotnické organizace (WHO) v problematice zdravých regionů. Vede oddělení výzkumu a zahraniční spolupráce při Zdravotním ústavu v Ústí nad Labem. Je autorem více než 400 publikací včetně šesti monografií a učebnic. Je velkým zastáncem zdravého životního stylu. Od roku 1972 se věnuje problematice monitorování změn imunitních ukazatelů ve vztahu k životnímu prostředí, včetně vlivů životního prostředí na zdraví dětské populace a ovlivnění různými kompenzačními opatřeními.

Vážený pane doktore, mohl byste prosím okomentovat průběh a výsledky studie, které jsouv závěrečné zprávě zaznamenány velmi odborným jazykem? Proč byla zkoumaným parametrem právě imunita?

Imunita je jedním z pilířů zdraví. Celých 50% poruch imunity je odvislých od kvality imunitního systému střevního traktu. Imunitní systém se potřebuje udržovat v určité kondici. Když ho nepodpoříte nutričně, tak automaticky ztrácíte půdu pod nohama. Imunitní systém si na chvíli pomůže, najde si rezervy. Ale (obrazně řečeno) někdo se narodí s malým kyblíčkem a někdo s velkým hrncem.

Ten, kdo se narodí s malým kyblíčkem, rezervy bez podpory brzy vyčerpá a hrozí mu doopravdy riziko dalších onemocnění. Například v Polsku už v řadě studií měří hodnoty antioxidativního indexu člověka. To znamená, že měří kapacitu, která brání oxidativním procesům, tj. brání dopadům škodlivin na lidské tělo. To se dá celkem jednoduše změřit a říct: "Ano, aktuální stav je takový. " Alveo má velmi slušný antioxidativní profil. Výsledky u zkoumaných dětí byly perfektní. Cením si Alvea jako vynikajícího antioxidantu.

Jaké parametry jste při studii sledovali?

Účinky Alvea jsme se rozhodli měřit přítomností albuminu ve slinách. Albumin je nejlepší indikátor zánětlivých reakci v organismu. Za normálního stavu by se ve slinách vyskytovat neměl. Jeho přítomnost svědčí o propustnosti krevního řečiště, což je projevem zánětu. Je to spolehlivá metoda, kterou používají i ty nejlepší laboratoře na světě. Odběry slin jsme prováděli na začátku a na konci výzkumu.

Hodnota albuminu do 50 mg na litr slin je normou pro zdravý organismus. Ale už hodnota 50-100 mg/| vypovídá o podráždění a opravňuje nás k hledání mikrobů a spící infekce. Při 100-500 mg/l jde o jednoznačný zánět. To neznamená, že si postižený člověk musí uvědomovat nějaké potíže. Zánět se může rozvíjet postupně a člověk si na potíže stále více zvyká. No a hodnoty 500-1000 mg/l ukazují na vážné onemocnění, které vyžaduje bezodkladnou léčbu.

Dalším parametrem byly sekreční imunoglobuliny třídy IgA, které vypovídají o schopnosti - kapacitě - imunitní odpovědi organismu. Vyjadřujeme ji indexem, který je podílem IgA/albumin a který by tím nejdůležitějším ukazatelem, podle kterého jsme hodnotili účinnost léčby.

Studie proběhla na dětech. Dají se pozitivní výsledky, které se na dětech projevily, zobecnit pro celou populaci? Nebo děti reaguji nějak specificky?

Výsledky se dají zobecnit. Věkový limit byl minimálně 8 let. Imunitní systém je po osmém roce už vybudovaný. U deseti - až dvanáctiletých dětí již můžeme vidět, jak se vyvíjí perspektiva zdraví populace státu. Uvedu příklad: Když rodiče kouří, musí počítat s tím, že jejich dítě vlastně aktivně vykouří 3-5 cigaret denně. A toto je změřené! Když kouří jenom máma, tak jsou to 2-2,5 cigarety, když kouří jenom otec, tak jsou to necelé tři čtvrtiny cigarety denně. Dítě potřebuje v takovém případě na eliminaci cigaret minimálně trojnásobný přísun antioxidantů.

V závěrečné zprávě studie zmiňujete, že odpovídavost na Alveo byla u obézních dětí nižší.

Obecně je známo, že obezita vede k tak zvanému LAZY - línému imunitnímu systému. Obezita ovlivňuje nepříznivě nejen imunitu. Například hospitalizace pro úraz je u obézních o týden delší! Třeba na Novém Zélandu vážně uvažují o zvýšení zdravotní pojistky pro obézní. U obézních dětí by bylo pro dosažení stejného efektu potřeba podávat větší dávky Alvea. Opět je to o antioxidativní funkci tohoto preparátu.

Můžete uvést další významné faktory související s kvalitní imunitou?

Obezita je jedním z faktorů. Dalším je kondice. Nutné jsou pohyb a fyzická zátěž. Samozřejmostí je zdravá výživa. Ovoce a zelenina, jejichž nízká spotřeba v naší populaci je obecně známá, již samy o sobě nestačí. V současné době už musíme výživu doplňovat takovými preparáty, jako je Alveo.

Důležitým faktorem je vzdělání - informovanost. Je prokázána souvislost mezi informovaností a zdravotní stavem. Lidé, kteří mají více informací, se o své zdraví lépe starají, mají v průměru vyšší délku dožití.

MUDr. Svozil, ředitel sanatoria EDEL ve Zlatých Horách, bezprostředně po skončení studie uvedl: ,,Ráno každé dítě dostalo před snídani svoje ,bylinky'. Nutno vzpomenout na jejich ochotu a přirozený vztah k formě produktu - 'Hlavně žádné tabletky; říkaly." Setkali jste se s nějakou negativní reakcí?

Nesetkali. Prakticky neexistovaly žádné zvláštní reakce. Ani alergické. Ve zkoumané skupině bylo množství alergiků. U alergiků inhalačního typu se už nedá odlišovat, jestli je to výhradně rostlinný anebo roztočovy alergik, protože crossing mezi alergeny je velmi úzký. Každý alergen je vlastně mozaika kostiček jednotlivých subkomponent, které dělají tu cross aktivitu, takže dochází ke zkřížené reakci.

U Alvea nedošlo v průběhu studie u zkoumané skupiny k žádné alergické reakci.

Ještě poslední otázka: Překvapilo vás v průběhu studie něco?

Překvapilo nás, jak dobře Alveo funguje! Jak v sanatoriu EDEL, tak tady v Ústí, kde zkoumané skupiny nebyly ovlivněny změnou prostředí. Děti zde žily ve stejném ovzduší, stejně se stravovaly a Alveo u nich výborně zafungovalo. Ať již to bylo antioxidační kapacitou, nebo redukčními schopnostmi dalších látek obsažených v Alveu. Kdyby člověk studoval každou z ingrediencí a bylin, všechny parametry, tak to by bylo na několik samostatných studií. Například ginkgo. Tam Rusové rozlišují minimálně 16 různých složek, které hrají roli ve zlepšení zdraví a podle toho diferencují kvalitu preparátu. A to je jen jedna ze složek.

Myslím, že hlavní působení Alvea není jen specificky definované, jak je u jednotlivých složek uvedeno v literatuře. Hlavní přínos Alvea je v jeho komplexním vlivu. Prostě se povedlo vytvořit unikátní koktejl.

Děkuji za rozhovor a přeji mnoho úspěchů. 


Chci lepší imunitu s Alveo

ALVEO je jedinečné bylinné tonikum pro celkové posílení organizmu a dodání vitální energie.

Je účelově navrženo tak, aby vhodně doplnilo naši výživu a zajistilo tak vitalitu.Harmonizační bylinné tonikum ALVEO je ideální kombinace účinných aktivních látek rostlinného původu obsažených ve směsi extraktů z 26 rostlin, medu, javorového sirupu, vody a přírodní hroznové nebo mátové příchuti. Speciální procesy vytváří tekutý, velmi dobře vstřebatelný doplněk stravy určený všem.