Rozdíl kariér v MLM

02.10.2020

MLM podnikání je skutečným a opravdovým řešením pro lidi, kteří hledají netradiční a flexibilní způsob vydělávání a vytváření opakujících se příjmů (pasivní nebo-li reziduální příjem), který s sebou postupně přináší více a více času, svobodu a šanci žít život bez hranic. Zdánlivě obyčejní lidé, kteří jsou často i průměrní zaměstnanci, OSVČ či podnikatelé, se mohou v MLM vypracovat a vybudovat si svůj zdroj příjmů a obživy.

Produkty jsou tou hnací silou systému síťového marketingu. Ty nejlepší z nich mohou změnit život lidí a dát mu novou a lepší kvalitu. Přesto produktem v MLM není produkt. Tím produktem je možnost. Vyzdvihuji, že v sítovém marketingu se plní SNY. Plní se doopravdy. Ale nestačí mít SEN, musíš mít možnost.

Podstatou je zkrácení distribučního řetězce na minimum. Výrobce nebo dodavatel služeb vytváří podmínky pro samostatné podnikání nezávislých přímých poradců. Tak vzniká mnohovrstevní (Multi-level) struktura (síť) prodeje, která je účinnější a levnější než klasický distribuční řetězec velkoskladů a velkoobchodů. Zjednodušeně lze říci, že jde o jakousi kombinaci přímého prodeje a frenčízingu. V MLM ovšem nemusíš řešit nápad, nemáš rizika, nepotřebuješ velkou investici, neřešíš byrokracii. Co potřebuješ, je energie a vystoupení ze zóny komfortu.

Většina lidí je zvyklá na klasické obchody nebo lékárny. Výrobek se vyrobí za stokorunu, pak se předá velkoobchodům, skladům, dopravcům, dealerům, maloobchodům a nakonec ho dostane spotřebitel. Aby se o výrobku spotřebitel dozvěděl, je třeba vytvořit reklamu (reklamní agentura) a zaplatit její zveřejnění (TV, rádio, billboardy apod.). To, co stálo stokorunu, stojí nakonec třeba trojnásobek. Je to dlouhá a drahá cesta, kterou platí konečný zákazník.

Rozlišujeme několik druhů kariér.

Kariéra je velmi důležitá. Uvědom si, že buduješ svoji síť a svoji firmu. Budeš v této firmě pracovat do té doby, než si řekneš, že Ti peníze stačí, nebo do konce svého života. Výhoda je i dědičnost.

1. Binární systém

Minimální požadavek pro každého je získat do obou binárních nohou aspoň po jednom vlastním distributorovi. Jednu nohu vám budují up-line nad vámi, druhou si budujete sami. Vyplacení nastává, pokud "padne" binár - to znamená poměr obratu v nohách 1:2. Ze začátku je to opravdu velmi výhodné a rychle vás motivují peníze, ale jak měsíce, roky ubíhají, tak silnější noha utíká a vy svým vlastním úsilím nezvládáte doplňovat slabší nohu tak, aby plnila obrat. Tím přicházíte o peníze, přestože obrat ve vaší organizaci stále probíhá.

2. Rozdílová kariera, tzv. klasická

Podepisujete, doporučujete prospekt (lidi) jak do šířky, tak pomáháte v hloubkách. Šířka jsou peníze, hloubka je stabilita. Pokud ovšem nastane situace, že tvůj dowline (parták pod tebou) má větší obrat než ty a dohnal tě na pozici, tak nemáš k výplatě z jeho struktury nic. Musíš každý měsíc hlídat nejsilnější nohu, utíkat jí začleňováním dalších lidí do šířky. Prakticky to znamená, že tu šikovnou nohu (větev) učíš, věnuješ se jí, a pak se stane, že tě přeroste, dostáváš se tzv. do díry a z tvého úsilí nemáš nic. Systém tě nutí budovat stále větší šířku až do momentu, kdy se dostáváš až na naprostý vrchol pozic, dle kariérního systému firmy - např. na 21%. A navíc je taková kariéra padací - pokud neplníš měsíčně obrat, tak padáš dolů z pozice. Je to demotivační. Často, pokud nekoupíš svoji měsíční kvalifikaci delší dobu, tak tě systém vyškrtne.

3. Podílová kariéra

Podepisuješ prospekt (lidi) např. i přes systém on-line, do šířky a pomáháš i svým nováčkům rozjet jejich lidi a hloubky. Celé to musí být velmi jednoduché, jinak by lidé nezvládli duplikaci. Provize máš podílové, nemůže se stát, že by tě šikovnější člověk přeskočil, máš vždy podíl. Díky této kariéře je firemní duch velice příznivý, není soupeřivý a dělá se dobře. Tato kariéra není padací, máš trvalou slevu a také trvalou pozici. Velmi zajímavé jsou týdenní bonusy a podíl z celkového obratu firmy, tzv. bonus z mini divizí.

U všech systémů, je důležité, zda má firma nastavený systém školení, v dnešní době už i on-line systém tak, aby mohl i obyčejný člověk začít a jednoduše přeposlat svoje osobní doporučení svým známým s možností se zapojit. Nováček neumí většinou mluvit ani o systému, kariéře nebo výrobku. Ale umí přeposlat link, vytvořený na základě firemního systému.

Závěrem doporučení:

"Vyber si dobře firmu, nejlépe roky zavedenou, která už díky stabilitě nemá problémy s prosperitou. Upozorňuji na tzv."přebíhače", kteří dělají každé 3roky něco jiného, a vlastně stále začínají. Pak si převádí lidi z toho, co dělali předtím, kazí si tím důvěryhodnost.

Já jsem si vybrala Akunu z mnoha důvodů: centrála pro Evropu je v Brně, je to 20 let prověřená firma s českými zakladateli, má podílovou kariéru, nepadací trvalé pozice, provize týdenní i měsíční, vyplácí podílové provize i podíl z obratu celé firmy. Navíc má certifikované produkty, které splňují ty nejnáročnější normy kvality a účinnosti a perfektně zpracovaný systém pro nováčky i pokročilé. Zajistila mi finanční i časovou svobodu. Projekt MLM je výhodný jak v době recese (pokles), tak konjunktury (příznivý stav), protože není závislý na ekonomice, ale na populaci lidí. Jak moudré to bylo rozhodnutí se zapojit! Chtěla bych tuto formu výdělku předat jako možnost klidu a jistoty do budoucnosti všem.

Dagmar Maixnerová Viceprezidentka společnosti Akuna