Rozhovor o Lancelotu s MUDr. Oto Koštou, Ph.D.

24.10.2022

Rozhovor o Lancelotu s MUDr. Oto Koštou, Ph.D.

LANCELOT je doplněk stravy vhodný pro dospělé. Jeho účinky obzvlášť ocení ti, kte­rým díky přirozenému vývoji (stárnutí) začínají ubývat síly a energie, rychleji se unaví a v je­jichž případě se snižuje také funkčnost ně­kterých orgánů. Povzbudit dokáže ale i ty, kteří jsou naopak na vrcholu sil, ale jejich prá­ce je natolik psychicky a fyzicky vyčerpávající a stresující, že tento energetický výdaj musí kompenzovat dodáním složek, které jsou obsaženy v LANCELOTu.

Kdy se zrodila myšlenka produktu Lancelot?

První nápad a myšlenka na zcela nový potravinový dopl­něk patří roku 2006. Nikdo tehdy ani nemohl tušit, jak dlou­hý a komplikovaný bude vývoj. Původně byl totiž plánován produkt s výrazně afrodiziakálními (povzbuzujícími sexuální funkce) účinky, ale jak se postupně k vývojovému týmu lékařů (internista, praktický lékař, psycholog, sexuolog, urolog) a zá­stupců alternativní medicíny přidávali nutricionisté (odborníci na výživu), biochemici, potravinářští technologové, dokonce i senzibilové, a vyhodnocovaly se první výstupy ze zkoušek vzorků, tak začaly do popředí vystupovat i výrazné účinky celkové posilující organismus a jeho imunitu (tonikum, robo­rans), snižující únavu a nemocnost, dodávající silu a energii.

Jak dlouho trval vývoj produktu, jenž vedl k současnému složení?

Vývoj trval dlouhých osm let naplněných tvrdou prací celého týmu - nekonečných zkoušek, porad, diskusí a konzultací, a to formou jak osobních, tak mailových, telefonických či videokonferencí na území ČR i v zahraničí. A když už vše na­svědčovalo tomu, že bylo dosaženo očekávaného cíle, tak EU zařadila do seznamu látek, které nemohou být použity jako komponenty potravinových doplňků, i dvě položky fi­gurující ve složení nově vznikajícího produktu... A vše mohlo začít znovu od první použité formule!

Které z obsažených látek byste vyzdvihl a proč?

Jen velmi obtížně lze vyzdvihnout některou z obsažených látek, neboť právě jejich synergie (účinek umocňovaný spo­jením všech složek) je obrovskou silou a potenciálem LAN­CELOTA. Pokud jsem ale otázkou postaven do situace rodiče, který se má rozhodnout mezi svými dětmi, pak snad L-Arginin pro jeho podporu imunitního systému a sexuální vzrušivosti žen i mužů, Schisandra chinensis působící proti stresu a podporující mentální pohodu, Americký ženšen po­zitivně ovlivňující koncentraci a zlepšující jak fyzický výkon, tak stav psychiky a Gingko biloba podporující krevní oběh, pomáhající paměťovým a poznávacím funkcím a komplexně tak přispívající k fyzickému i duševnímu zdraví.

Byl jako jeden z důvodů výroby LANCELOTu mj. chybějící přírodní produkt na trhu s podobnými nebo stejnými účinky?

Jednoznačně ano a co víc, produkt s tak komplexním půso­bením na trhu totiž neexistoval a dosud neexistuje! Osobně se domnívám, že na tomto poli se podařil AKUNĚ doslova vizionářský krok a LANCELOT tak má absolutně všechny předpoklady zásadním způsobem zamíchat rozložením ob­chodního potenciálu nejen v ČR, ale i v Evropě a mimo ni. Jestliže máte v tak malé krabičce celou velkou nemocnici i s lékaři, pak jeho ambice ani nemohou být jiné!

Probíhalo testování? Kdo se do něj zapojil a jaké přineslo výsledky?

Ano, probíhalo, a to po celou dobu vývoje. Zapojení do zkoušek byli především zástupci těch cílových skupin, pro které byl plánovaný potravinový doplněk vyvíjen. Tedy lidé obou pohlaví a všech věkových skupin, jejichž práce je psychicky i fyzicky vyčerpávající a stresující, ale i ti, kterým vzhledem k přirozenému vývoji začínají ubývat síly a energie, rychleji se tedy unaví a funkčnost jejich orgánů je již snížena. Výsledky byly zpočátku pochopitelně rozporuplné, a i proto trval vývoj oněch dlouhých osm let, než se dospělo k vyni­kajícím výstupům, které daly jednoznačný impuls k zahájení výroby.

Do celého procesu ještě nechtěně, paradoxně pro výrobek pozitivně, zasáhla i hospodářská krize v r. 2009. Lidé se hroutili ze ztrát zaměstnání, ekonomických a sociálních jistot. Psychický stav přinášel celou řadu fyzických obtíží (psychosomatická onemocnění) svoji neblahou roli začínaly sehrávat alkohol, kouření, drogy, rozpadaly se mezilidské vztahy. Naopak se ale plnily ordinace lékařů. Na řadu přicházely různé léky, které ale zase v mnoha případech měly mnoho nepříjemných vedlejších účinků, a tak se uzavíral doslova ďábelský kruh. V tomto a následném období se popisovaná situace např. v CR vztahovala na 54 % mužů nad 35 let. U žen podobný výzkum prováděn nebyl, ale vzhledem k jejich dominantní péči o rodinu lze očekávat minimálně stejné výsledky!

Lidé se zoufale ptali: "Co s tím, kdo nám pomůže?"

Naštěstí byl na cestě potravinový doplněk, který přináší no­vou kvalitu života a jednoznačně potvrzuje skutečnost, že LANCELOT byl, je a bude jenom jeden!

Čím se Lancelot liší od Alvea a dalších produktů Akuny?

Oba produkty se pochopitelně liší především svým složením, konzistencí a dávkováním. LANCELOT mimo svůj základní účinek, kterým je celkové posílení organismu, dodaní energie, síly a vitality, snížení únavy, zvýšení imunity a omezení nemocnosti, má ještě celou řadu dalších efektů. Patří mezi ně zlepšení sexuálních funkcí, zmírňování nepříznivých pro­jevů ženského i mužského přechodu (meno a andropauza důležité především u menopausy, kdy doslova hitem posledních dnů je tendence odklonu od hormonálních přípravků k produktům vyrobeným z přírodních zdrojů!) a celková harmonizace organismu, zlepšující duševní stav a zmírňující stres a deprese.

ALVEO zase skvěle očišťuje zažívací soustavu, čímž se do organismu dostane kvalitnější množství nutritivních látek, které mu dodají energii. A tím, že Alveo čistí střeva, zlepšu­je obranyschopnost organismu, tedy stimuluje jeho imunitní systém.

Kdo může užívat produkt Lancelot?

Dospělí - ženy i muži. Nedoporučuje se u těhotných a kojí­cích žen a u dětí.

Jsou účinky v oblasti sexuální stimulace srovnatelné s jinými běžné dostupnými produkty?

Nikoli, a to v pozitivním slova smyslu. LANCELOT se v žádném případě nedeklaruje jako krátkodobý sexuální stimulant s rychlým nástupem účinku. Jeho působení je v této oblasti dlouhodobé, ovšem po 3 měsících pravidelného užívání. Navíc obsahuje i tzv. adaptogeny (pozitivně ovlivňující nervovou soustavu) a látky, zmírňující nepříjemné projevy meno i andropauzy (ženský a mužský ,,přechod"), což z něj činí zcela bezkonkurenční výrobek v této oblasti.

Jaké je dávkování LANCELOTu?

Doporučené dávkování je 3 x 1 tableta po jídle (nejlépe 20 minut či déle) už 1 - 2 měsíce před očekávanou zátěží fyzickou, psychickou nebo zdravotní (např. přechod viróz chřipkového typu) a následně po celou dobu jejího trvaní. Mimo ni je pak možno dávkovat 2 x 1 tabletu, a to zcela neomezeně vzhledem k délce užívání.

Kdy lze pozorovat účinky?

Lze je očekávat po 3 měsících pravidelného užívání, u některých testovaných osob se v rámci zkoušek dostavovaly už po jednom měsíci.

Kdo zaručí uživatelům kvalitu produktu?

Jednoznačně AKUNA CZ s.r.o. a její Garance kvality v po­ době certifikátu ISO, který zaručuje absolutně nejvyšší stan­dard výrobku. Jednotlivé extrakty i výsledný produkt jsou průběžně testovány akreditovanými laboratořemi.

Článek z archivu časopisu Zdraví a úspěch. 


Chci více energie a vitality

Jeho účinky obzvlášť ocení ti, kterým díky přirozenému vývoji (stárnutí) začínají ubývat síly a energie, rychleji se unaví a v jejichž případě se snižuje také funkčnost některých orgánů.


Povzbudit dokáže ale i ty, kteří jsou naopak na vrcholu sil, ale jejich práce je natolik psychicky a fyzicky vyčerpávající a stresující, že tento energetický výdej musí kompenzovat dodáním složek, které jsou obsaženy v Lancelotu.