Strategie Úspěchu

03.06.2022

Přinášíme článek Reného Lelka z archivu článků časopisu Zdraví a úspěch 3/2001.

Úspěch se velmi těžko definuje. Mnozí lidé se při posuzování vlastního úspěchu řídí úsudkem okolí. Jiní žebříčkem hodnot, který si sami vytvořili. Jinak vnímá úspěch společnost, jinak jednotlivec. Existují společenská měřítka úspěchu, která se často od měřítek, jednotlivce liší. Třeba máte nové drahé auto a považují vás za úspěšného člověka. Ale vy si tak nepřipadáte, protože vaše cíle jsou zcela jiné. Naopak když považujete za úspěch, co ostatním nestojí za ohlédnutí, neznamená to, že to není úspěch.

Úspěch má tedy nejméně dvě stránky: je hodnocením a zároveň prožitkem. To druhé je důležitější. Smyslem úspěchu je uspokojit své sociální potřeby a dosáhnout stavu harmonie. A co vám pomůže, že vás budou ostatní považovat za úspěšné, když nebudete vyrovnáni sami se sebou? Chcete-li být úspěšní, je především třeba, abyste byli sami sebou. Přijít na to, kdo vlastně jste, je nejtěžší. Ne proto, že to vyžaduje velké úsilí. Ale proto, že to vyžaduje k sobě naprostou upřímnost. Že nějakou dobu potrvá, než na to přijdete a než se naučíte mít rád toho ,,nového´´ člověka v sobě. A nesmíte to uspěchat a nesmíte se k tomu nutit. Musíte to dělat s chutí.

Zkuste si nejdříve uvědomit: Co chci celý život dělat? Co mě bude nejvíc uspokojovat? Která činnost mi bude přinášet radost? Co mi umožní prožívat okamžiky štěstí? Neuvažujte o materiálních věcech. To jsou jen prostředky k dosažení úspěchu a přijde na ně čas později. Musíte přitom také rozlišit, co chcete vy sami, a co chtějí vaši blízcí, pro které chcete udělat co nejvíce, aby byli šťastní. Při hledání toho, co chcete, musíte nejdříve uvažovat docela ,,sobecky¨. Nemůžete se stát sami sebou tak, že sami sebe popřete a budete se snažit dosáhnout toho, co chce někdo jiný. Na sny jiných lidí také přijde čas později.

Promítněte si svůj život a vzpomeňte si na šťastné okamžiky. Co je způsobilo? Vzpomeňte si na své dětské a pubertální sny. Porovnejte je s těmi dnešními. Které vás vzrušují a vyzývají k uskutečnění? Zapište si to. Pořiďte si seznam svých snů. Jestliže jich je víc než pět, seřaďte je podle důležitosti a méně důležité vyřaďte. To je těžké. Ale nemůžete chtít všechno. Něčeho se musíte zříct, abyste mohli dosáhnout toho, co je pro vás nejpodstatnější.

Pak si udělejte jasno v tom, jací jste a jací chcete být. Někdy to bolí. Ale v žádném případě se neobelhávejte. Upřímně si přiznejte, které vlastnosti a schopnosti jsou pro vás podstatné a přitom vám chybí. Vzpomeňte si na důležité situace v minulosti a jak jste se v nich zachovali. Kdy jste měli úspěch, kdy jste podle svého mínění selhali. Své neúspěchy nezveličujte. Není to žádná tragédie. Nikdo není dokonalý. Ani vy nejste a nebudete. Místo toho se zeptejte: mohu těch vlastností a schopností, které chci mít, (znalosti zase přijdou na řadu později) nějak nabýt? Jak se mohu stát tím, kým chci být? Co pro to musím udělat? Zatím neuvažujte v časových termínech. A nepodceňujte se. Znáte přece přísloví: Všechno jde, když se chce. 

Pak se vraťte ke svým snům a uvažujte u každého snu o tom, jaké znalosti, schopnosti a vlastnosti potřebujete k tomu, abyste jej mohli splnit. Nevyžaduje splnění každého snu něco jiného? Souhlasí aspoň zčásti? Pokud ne, udělali jste někdy chybu. Začněte znova. Budete se muset zase zříci něčeho méně důležitého. Dělejte to tak dlouho, dokud nebudete mít nejvýše pět papírů, na kterých budete mít zapsány vaše sny a celkem nejvýše deset potřebných vlastnosti a schopnosti a jak jich nabýt. Zároveň rozdělte své sny do klíčových oblastí, například: Práce, Zdraví, Vzdělání a zájmy, Rodina (blízcí lidé).

To, co chcete, to je vaše volba vašeho životního poslání. A to, jakým způsobem toho chcete dosáhnout, je vaše životní strategie. To nejtěžší a nejdůležitější máte hotovo.

Teď si naplánujte jednotlivé činnosti podle důležitosti a časových nároků a cíle. V první fázi ale bude vaším cílem samotná cesta. Soustřeďte se na to, abyste se zvoleným činnostem věnovali pravidelně a soustavně. Když se vám to nepodaří, začínejte vždy znova a znova, až si na ně zvyknete. Někomu přitom pomohou stanovené dlouhodobé čí krátkodobé cíle, někomu ne. Než se naučíte odhadovat, jak rychle jste schopni je plnit, budete je muset často korigovat.

Zpočátku si tedy nemusíte dávat konkrétní termíny plnění svých cílů. To uděláte, jakmile zjistíte, že vám pravidelné činnosti nepůsobí problémy.

Měřítkem vašeho úspěchu bude zpočátku vědomí, že jste na dobré cestě. Věřte sobě a tomu co děláte. Nenechte se odradit dílčími neúspěchy. Pořád si připomínejte, proč to děláte. Určitě pak přijde čas, kdy si vašich úspěchů všimnou všichni ve vašem okolí a patřičně je ocení.