Vytrvalost

03.12.2019

Jednou z důležitých vlastností člověka, který chce vybudovat fungující obchodní síť, je vytrvalost! 

VYTRVALOST a SPRÁVNÉ NÁVYKY, které navazují na Vaši touhu chtít něco změnit ve svém životě. 

Abyste vytrvali, tak musíte nejdříve vědět, kam jdete a určit si cíl. Od toho ale máte právě zkušeného sponzora, který s Vámi tento cíl dokáže dobře naplánovat a rozplánovat. Sedněte si s ním a pečlivě naplánujte postupy, obraty atd. Důležité je si stanovit datum!

Vytrvat v tom co dělám, bez ohledu na pády, negativní okolí, bez ohledu na překážky menší či větší, to je to, co odlišuje méně úspěšné od úspěšných!

Lidé často vidí ty úspěšné až na jejich vrcholu, ale zapomínají na to, že se to nestalo hned přes noc. Je to tak v každém oboru.

I tito lidé nějak začínali. Ten, kdo je nyní úspěšný, musel zažít několik pádů ve svém životě. Právě, když jste na dně, objevíte ta nejcennější poučení. Právě na tom pomyslném dně se skrývají sice ty nejtvrdší, ale zároveň ty nejcennější životní lekce.

Vím, že život umí přinést velmi těžké chvíle, ale řeknu Vám jediné - nikdy, ale nikdy to nevzdávejte! Dokud se totiž nevzdáte, tak neprohrajete! Utečete a budete utíkat celý život. 

Nikdy nevyslovujte "to nejde"!

Je jednodušší začít dřív, než později. Hrob úspěchu je odkládání věcí na později. Proto pracujte na své vytrvalosti a každý jeden den se snažte vystoupit ze své zóny komfortu. Pracujte raději už dnes, dokud jste relativně v pohodě a ne až se bude blížit totální dno, kdy to bude zase těžší.

Proto už konečně přestaňte věci odkládat a každý den udělejte alespoň jednu aktivitu, která Vám možná není až tak příjemná, ale která Vás prokazatelně posunuje směrem k Vašemu úspěchu.

Psala jsem v úvodu, že je dobré si zvolit cíl. Nejlepší je mít ho neustále na očích. Nalepíte si ho všude - do všech pokojů a nejlépe třeba nad počítač.

Uděláte si kartičky do auta, do peněženky. Denně se na svůj cíl dívejte. Pokud Vás napadne myšlenka odkládání, tak se podívejte na svůj cíl a řekněte si "Chceš to? Chceš to hodně? Ano? Tak zvedni telefon a domluv si schůzku". Nemůže pro vás existovat jiná cesta, jenom cesta vpřed.

O čem je člověk přesvědčen, tak to promítá do svého života ve všech směrech.

Vytrvejte a začnou se dít zázraky. Vytrvalá správná akce vede k tvorbě správných návyků. Vaše tělo a mysl se programuje do správného modelu, kdy to, co Vám přišlo dříve obtížné, začínáte zvládat s pohodou uvnitř a úsměvem navenek. Každý úspěšně zavedený pozitivní zvyk posiluje Vaše sebevědomí a Vaše vůle vytrvat neustále roste!

Doporučuji vytrvat a dělat ty správné věci správně a dostatečně dlouho a Váš úspěch Vám půjde naproti.

Úspěchy se nikdy nedostavují druhý den. A nejobtížnější je právě čekání, až se dostaví.

Ne, nemám tím na mysli pasivní čekání, kdy se pohodlně usadíte na židli a budete čekat. Pokud jste se vydali správným směrem a Vaše úsilí tomu odpovídá, pak je zcela správné počkat, až úspěch přijde. A právě to se ne každému daří. V první řadě jsou zde lidé, kteří už předem "vědí", že na ně žádný úspěch nečeká.

Jakmile se tedy objeví nějaká překážka, jakmile nejsou rychle nahoře, nebo když dokonce narazí na nějaký ten neúspěch, je s čekáním konec. Takový člověk se vrací k průměrnosti a začne se zabývat především otázkou, jak si udržet jistotu zaměstnání až do důchodu.

Jistě se občas potkáváte i s reprezentanty druhé skupiny. 

To jsou sice lidé, pro které je vše hračkou, ale léta plynou a oni se stále ještě žádného úspěchu nedočkali. To proto, že nevidí příčiny neúspěchu v sobě, ale třeba ve svém sponzorovi. Každou chvíli dělají něco jiného, podle toho, jak se doslechli, že se tomu či onomu daří. U ničeho nevydrží a ničemu se nevěnují naplno.

Ale i lidé, kteří dokáží být trpěliví a neodradí je první překážka, mají často před sebou dilema: mám ještě čekat, nebo je čas něco změnit? Někteří lidé příliš rychle rozboří to, co jim mohlo přinést úspěch, protože mají obavy, že jejich plán byl špatný. Přitom nebyl špatný. Jiní zase čekají a neuvědomují si, že jejich strategie nefunguje, a že jen zbytečně ztrácejí čas.

Kde tedy hledat jistotu?

Chcete-li tedy vědět, že nečekáte marně, měli byste nejdříve mít základní jistotu, že je Váš plán správný a má šanci na úspěch. Znamená to věnovat dostatečnou péči vzdělávání a napojení na školící systém. Ale nejen to - je třeba si vytyčit jakési kontrolní body. Zahradník sleduje v odpovídajícím čase pupeny, květy a plody. Vy musíte sledovat, jak se Vaše dílo rozvíjí. Zajímejte se nejen o podepsané smlouvy, ale i o reakce zákazníků, kteří si ještě nic nekoupili. Vedete-li tým, nezabývejte se jen konečnými výsledky na papíře, ale zjišťujte si, jak se budují vztahy a tím se mění i pracovní atmosféra a nadšení pro určitý cíl.

Máte-li tedy předem vytyčené body, můžete na úspěch "čekat". 

Žádný plán obvykle nevyjde přesně tak, jak jsme si ho narýsovali a je třeba reagovat na aktuální situaci. I na tyto případy byste měli být předem připraveni. Pokud se splnění cíle oddálí, třeba o dva měsíce, tak hlavní je, že se Vám to podařilo

A to zasluhuje ocenění.

Základem Vaší vytrvalosti tedy musí být dokonalá příprava. Ta Vám přinese jistotu a sebedůvěru, bez kterých nemůžete trpělivě vyčkat úspěchu. Neodbývejte tedy základy, i když se Vám možná zdají být triviální či nezáživné. A buďte trpěliví.

Nepouštějte se do nových věcí bez přípravy, školící systém je vždy potřeba. Úspěch se nezrodí přes noc a často vyhrávají ti, kdo vytrvali. Jméno a značka se buduje ne měsíce, ale často i roky. Ale tuto cenu je třeba zaplatit. Za to máte odměnu v podobě fungující stabilní sítě v Akuně a zajištěný pravidelný narůstající příjem.

Dagmar Maixnerová, Vicepresidentka