Poslání: nejsilnější motor

25.06.2021

Proč někteří lidé bohatnou a druzí o bohatství pouze sní? Proč někteří lidé žijí skvělý život a druzí si jej pouze představují? Proč? To je ta správná otázka.

Přinášíme článek od Petra Melchera z archivu článků časopisu Health & Success 2/2000.

Znovu a znovu musím přemýšlet o příčinách lidského úspěchu a neúspěchu. Vlastně se tímto tématem zabývám stále. Vím, že na světě není tolik příležitostí, aby šest miliard lidí mohlo žít podle svých představ. Je jich však dost na to, aby všichni mohli žít daleko lépe, než žijí teď.

Jistě, příležitosti nejsou všude stejné. Je velkým neštěstím mnoha lidí v zemích, kde nemají svobodu k podnikání, že se jim příležitost k lepšímu životu nenaskytla. O těchto lidech bych mluvit nechtěl. Mám nepatrnou možnost jejich osud ovlivnit. Zajímají mě ti, které denně potkávám. Kteří už nejednu příležitost dostali - a jsou to téměř všichni. Proč tedy své příležitosti nevyužili? Často proto, že své příležitosti míjejí a nepoznávají. Ale ani o těch nechci mluvit, třebaže vím, proč nejsou schopni své příležitosti poznat. Budu mluvit o těch, kteří svou příležitost rozpoznali, začali na jejím využití pracovat, a přesto nemají úspěch. Ano, chtěl bych se zamyslet nad těmi partnery Akuny, kteří nemají skvělý život, a už vůbec se nedá hovořit o tom, že by bohatli.

Jsem pevně přesvědčen o tom, že příčina je v nich samotných. Protože, stejně tak jsem přesvědčen, že není ani ve výrobku, ani v marketingovém plánu, ani v network marketingu samotném, ba ani v oboru, ve kterém podnikáme. Dokladem toho jsou totiž ti úspěšní. Tak proč tedy někteří lidé nebohatnou?

Většinou proto, že v kolotoči starostí o přežití na jakés takés úrovni nenašli sílu a čas k tomu, aby se nad svým životem zamysleli a rozhodli se, co od něj chtějí. Aby chtěli takový život, v němž by mohli být šťastní. Ne, že by neměli sny. Ale buď jejich sny nejsou dost silné nebo je sami neberou dost vážně, předem se jich zříkají a neuvažují o cestě k jejich splnění. Chtějí od života málo nebo vlastně nevědí, co chtějí. A protože to nevědí, nemohou toho ani dosáhnout. Proto čas od času leccos zkusí, ale jenom jako, nic nedělají naplno nebo dostatečně dlouho k tomu, aby mohli zaznamenat úspěch. Proto se naučili prohrávat. Snad jim to už ani nevadí. Zůstávají jim buď jejich prchavé sny nebo sebeujišťování o tom, že nic z toho, o čem sní, doopravdy nepotřebují.

A přitom dobrat se smyslu svého života není zase tak složité. Existuje na to docela jednoduchý recept:

Především se nesmíte bát svých snů. Zkuste si představit sebe v situaci, kdy máte dostatek peněz, abyste si mohli dovolit všechno, o čem jste přesvědčeni, že to potřebujete, a byli trvale zajištěni. Většinu lidí už to dost zaskočí. Ale vy si navíc představte, že vám k tomu všemu zbyl ještě milion - nebo deset. Co s nimi uděláte? A co budete dělat, když nebudete muset vydělávat? Co vás bude bavit až do smrti? Co si se svým životem počnete? Sedněte si a napište si, co to bude. Co přesně pro vás znamená "bohatství" a "skvělý život". Buďte přitom soudní, ale příliš se neomezujte. Když se vám podaří upřímně zodpovědět tyto otázky, našli jste své životní poslání, váš nejsilnější a nikdy neselhávající motor. Máte vyhráno... Ne, ještě ne. Mít sny nestačí. Ke splnění svého snu musíte také najít cestu. Vlastně jste si ji už vybrali. Je to naše podnikání. Je jedno, jaké je vaše poslání, pokud vám je vaše práce v Akuně pomůže naplnit. A věřte, že pomůže. Věřte, že jste našli tu pravou příležitost. Půjdete-li za svým životním snem, vyjádřeným v poslání, po vytčené cestě, a každý den uděláte jen několik kroků, dojdete. Nakonec budete mít nejen dostatek peněz, ale také dostatek času, abyste své poslání mohli naplnit.

Je pro vás nesnadné přijít na své poslání? O jednom dobrém bych věděl. Zkuste najít svou budoucnost přímo v našem obchodě. Vaším posláním může být, že budete předávat svým přátelům informace o tom, jak si mohou zlepšit své zdraví a předcházet neštěstí, pokud za ně považují nemoc svou nebo někoho blízkého; o tom, jak si zajistit život bez šéfů a stresů díky podnikání s Akunou. Že budete pomáhat ke zdraví a úspěchu dalším lidem. Ale to je jen návrh. Své poslání si musíte najít sami.

Hovořil jsem s mnoha úspěšnými lidmi. Všichni jsme se shodli na jednom. Všichni jsme měli a máme jasné cíle a dlouhodobé vize. Přesně víme, co chceme udělat a mít za rok a za pět let, ale víme také od samého začátku, co budeme díky tomuto podnikání dělat a mít i za dvacet a více let. Poslání nekončí. Poslání není něco, co se rozhodnete udělat, a až to uděláte, tak toho necháte. Poslání je celoživotní úkol, který si sami pro sebe vytýčíte, celoživotní náplň, která vašemu životu dává smysl. Proto vás bude vždycky pohánět dopředu. A to je pro váš úspěch nejdůležitější. Pak už jen rozdělíte svou cestu na úseky - na jednotlivé cíle.

Pokud tedy chcete bohatnout a mít skvělý život, mám pro vás radu. Neotálejte a napište si na papír, co chcete mít a čím chcete být. S papírem jděte za svým sponzorem nebo nejbližším manažerem. Naplánujte si společně přesný postup, jak a co udělat pro to, abyste mohli splnit své cíle. Když to uděláte, a když pak tento plán dodržíte, budete bohatnout a s vámi budou bohatnout další lidé. Slibuji vám to a vím to úplně jistě. V tomto obchodě, s touto skvělou společností, s jejími sponzory a manažery nemůžete neuspět. Můžete jen nevytrvat.